Kinderfonds MAMAS verwerkt persoonsgegevens. Hoe we dat doen en waarom, kunt u in deze privacyverklaring lezen.

Persoonsgegevens

Donateurs zijn voor Kinderfonds MAMAS van levensbelang. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Gegevens die u aan ons verstrekt (naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, en/of bankrekeningnummer) zijn voor eigen gebruik om uw donatie af te kunnen schrijven, u te kunnen informeren over de besteding van uw gift(en) en u op de hoogte te houden van de activiteiten van Kinderfonds MAMAS. Dit doen wij doorgaans per post en mail en slechts zeer zelden per telefoon. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

U heeft te allen tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kan via de telefoon, per e-mail of per post. Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kan eenvoudig via de button onderaan de digitale nieuwsbrief, via de telefoon per e-mail of per post: 035-5395980, info@kinderfondsmamas.nl, Kinderfonds MAMAS, Postbus 156, 1250 AD Laren (NH). Kinderfonds MAMAS houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen van gegevens met derden

Kinderfonds MAMAS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wel delen we soms persoonsgegevens met partners (callcenter, partners voor emailing en campagnes) als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Met deze partijen hebben we overeenkomsten gesloten zodat we de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen. 

Cookies

Kinderfonds MAMAS gebruikt technische en functionele cookies op de website. Een cookie is een versleuteld bestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone en is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij beschikken via deze werkwijze niet over uw persoonsgegevens.

Eigendom

Hoewel Kinderfonds MAMAS de informatie op haar website met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Kinderfonds MAMAS draagt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van hyperlinks is voor eigen risico. Op alle tekst- en beeldmateriaal op www.kinderfondsmamas.nl rust copyright dat toebehoort aan de Stichting Kinderfonds MAMAS. Bezoekers mogen informatie opslaan of printen voor eigen gebruik. Elk ander gebruik (informatie kopiëren, downloaden, verspreiden of verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik) is niet toegestaan. Dit geldt voor teksten, grafisch materiaal, logo’s, video’s en foto’s. Voor uitzonderingen dient u te beschikken over voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderfonds MAMAS.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Kinderfonds MAMAS
Postbus 156
1250 AD Laren
035-5395980
info@kinderfondsmamas.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Controleer daarom regelmatig de verklaring op onze website.