Kinderfonds MAMAS werkt met een klein team, zodat uw donaties rechtstreeks gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: voor zorg voor de meest kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. U kunt Kinderfonds MAMAS op meerdere manieren bereiken. We staan graag voor u klaar.

Hebt u vragen over ons werk of onze organisatie? Of over uw gift of donateurschap? Kijk hieronder bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Donaties

 • Hoe kan ik aan Kinderfonds MAMAS doneren?
  • Via een eenmalige gift (Ideal, PayPal of Credit Card)
  • Door een gift over te maken op NL60 INGB 0000 0466 64
  • Doneer als bedrijf
  • Via een fiscaal aftrekbare meerjarenschenking
  • Via uw testament
 • Hoe weet ik zeker dat mijn geld goed terecht komt?

  Uw gift wordt goed besteed. Daar staan wij voor in. Projecten worden door Kinderfonds MAMAS voortdurend met eigen ogen gecontroleerd en elke euro wordt gevolgd. Op onze website, in het jaarverslag en in onze nieuwsbrief leest u over het werk van de MAMAS en de werkwijze en bestedingen van ons goede doel. Kinderfonds MAMAS kent alle MAMAS persoonlijk en alle MAMAS kennen hun kinderen van haver tot gort. De MAMAS weten als geen ander wat kinderen in extreme armoede nodig hebben. Met veel toewijding en weinig middelen, nemen de MAMAS van Zuid-Afrika de meest kwetsbare kinderen onder hun hoede en leren hen op eigen benen te staan. Kinderfonds MAMAS heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dit betekent dat wij voldoen aan strenge regels op gebied van bestuur, beleid, bestedingen, fondsenwerving en financiële verslaglegging.

  Elk half jaar volgt er een schriftelijke rapportage waarin het project verantwoording aflegt van de besteding van het geld. Daarnaast bezoekt Kinderfonds MAMAS de projecten minstens tweemaal per jaar ter controle. Die bezoeken worden in principe gedaan door onze Zuid-Afrikaanse country representative Sylvia Mwila, regelmatig bijgestaan door onze directeur Joep Verboeket. Kinderfonds MAMAS vraagt verder ieder jaar van ieder project een accountantsverklaring.

 • Ik wil een bedrag aan één specifiek kind doneren. Kan dat?

  Kinderfonds MAMAS zamelt geld in om de projecten van de MAMAS van Zuid-Afrika te steunen. Zo kunnen wij meer inmiddels meer dan 60.000 kinderen helpen. Eén kind rechtstreeks steunen, is bij Kinderfonds MAMAS niet mogelijk. Kinderfonds MAMAS biedt wel de mogelijkheid om boven een bedrag van €500,- te doneren aan één specifiek project. Voor meer informatie hierover, bel Kinderfonds MAMAS op nummer 035– 539 5980 of mail naar info@kinderfondsmamas.nl.

 • Ik wil Kinderfonds MAMAS steunen, maar verder niet worden lastiggevallen

  Wij verzekeren u dat u niet door ons wordt lastiggevallen. Niet om verhoging van uw huidige giftbedrag en ook niet om een extra gift (tenzij het een noodgeval betreft). Ook zullen wij u niet onnodig post of e-mails toezenden; u ontvangt per jaar drie eenvoudige papieren nieuwsbrieven. Hierin informeren we u over de MAMAS, de kinderen en de voortgang van de projecten van de MAMAS. Stelt u er geen prijs op om door Kinderfonds MAMAS op de hoogte te worden gehouden? Mail ons via info@kinderfondsmamas.nl of bel op nummer 035 – 539 5980. Tot slot willen wij benadrukken dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken.

 • Kan ik goederen, bijvoorbeeld kleding of speelgoed doneren?

  Kinderfonds MAMAS zamelt geld in, maar geen goederen. Dit is een bewuste keuze. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de MAMAS van Zuid-Afrika exact weten wat wel/niet nodig is om kinderen uit de armoede te redden en prima in staat zijn om dit zelf te organiseren, kopen de MAMAS zelf in. Dit doen zij naar eigen inzicht, voor eigen rekening en in hun eigen omgeving. Het voordeel van deze werkwijze is dat het niet alleen effectiever, efficiënter en duurzamer is. Ook de plaatselijke economie wordt op deze manier gestimuleerd.

 • Kan ik mijn donateurschap eenvoudig wijzigen of stopzetten?

  U kunt uw donateurschap eenvoudig wijzigen of stoppen met één telefoontje naar Kinderfonds MAMAS 035 – 539 5980 of via een mail naar info@kinderfondsmamas.nl. De ingangsdatum van de wijziging of stopzetting bepaalt u zelf.

 • Waaraan wordt mijn gift besteed?

  Uw gift wordt ingezet voor duurzame steun aan de 59 projecten van de MAMAS van Zuid-Afrika. Met eindeloze energie en inzet, oftewel MAMA POWER, brengen de MAMAS in praktijk brengen wat Nelson Mandela ooit zei, namelijk “Alle kinderen zijn onze kinderen”. De inkomsten van Kinderfonds MAMAS worden verdeeld over de verschillende projecten die Kinderfonds MAMAS steunt. Daarvoor zijn met ieder project afzonderlijk afspraken gemaakt. Ieder project dient jaarlijks een aanvraag in met hun plannen en de bijbehorende kosten. Kinderfonds MAMAS beoordeelt die plannen en bepaalt vervolgens hoeveel geld er dat jaar naar het betreffende project gaat.

  Elk half jaar volgt er een schriftelijke rapportage waarin het project verantwoording aflegt van de besteding van het geld. Daarnaast bezoekt Kinderfonds MAMAS de projecten minstens tweemaal per jaar ter controle. Die bezoeken worden in principe gedaan door onze Zuid-Afrikaanse country representative Sylvia Mwila, regelmatig bijgestaan door onze directeur Joep Verboeket. Kinderfonds MAMAS vraagt verder ieder jaar van ieder project een accountantsverklaring.

 • Waarom vraagt Kinderfonds MAMAS om een structurele gift?

  U wordt om een structurele gift gevraagd, omdat kinderen in extreme armoede vooral geholpen zijn met langdurige veiligheid, zorg en onderwijs. Dankzij uw betrokkenheid en trouwe steun, kunnen de MAMAS zich dag-in-dag-uit, met heel veel passie en liefde, ontfermen over de meest kwetsbare kinderen. Vaak jarenlang, van geboorte tot aan hun eerste baan. Daarnaast is een machtiging veruit de voordeligste manier van schenken. Het geld dat we hiermee besparen op bank- en verwerkingskosten, komt direct ten goede aan de kinderen. Dat betekent dat we dankzij uw machtiging, nog meer kinderen kunnen helpen.

 • Wanneer wordt mijn machtiging aan Kinderfonds MAMAS afgeschreven?

  Als u Kinderfonds MAMAS toestemming heeft gegeven tot een automatische afschrijving, dan zal uw bijdrage rond de 25ste van de maand van uw rekening worden afgeschreven.

Over Kinderfonds MAMAS/ De MAMAS

 • Heeft het zin om te investeren in armoedebestrijding?

  Met succes investeert Kinderfonds MAMAS al meer dan twintig jaar in de projecten van de MAMAS van Zuid-Afrika. Mede dankzij de donaties van onze donateurs krijgen meer dan 60.000 kwetsbare kinderen dagelijks te eten, medische zorg, kleding en onderwijs én dus een kans op een betere toekomst. Enkel op deze manier krijgen kinderen later een reële kans om op eigen benen te staan.

 • Hoe kan ik een compliment of klacht doorgeven ?

  We ontvangen graag feedback van onze donateurs. Want we horen graag wat u goed vindt aan het werk van Kinderfonds MAMAS én wat er nog beter kan. U kunt uw compliment natuurlijk ook aan ons doorgeven via sociale media. U kunt uw klacht tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via 035 – 539 5980 of via email naar info@kinderfondsmamas.nl. Vermeld bij de klacht graag uw naam, contactgegevens en waarover de klacht gaat. Uw klacht zal worden afgehandeld volgens onze klachtenprocedure. 

 • Ik ga op vakantie naar Zuid-Afrika. Kan ik een project bezoeken?

  Zuid-Afrika is een van de mooiste landen ter wereld, een reis door het prachtige landschap is echt aan te raden. De MAMAS werken elke dag hard om voor hun kinderen te zorgen. Daarom is er vaak geen tijd en aandacht om ook gasten te ontvangen. Dit is tijd die de MAMAS dan niet in de kinderen kunnen steken of waardoor een programma niet uitgevoerd kan worden. Het is dus helaas niet mogelijk een project van een MAMA te bezoeken. 

 • Kan ik vrijwilligerswerk doen bij jullie projecten?

  We vinden het altijd prachtig wanneer er mensen warmlopen voor het werk van Kinderfonds MAMAS. Toch zenden wij geen vrijwilligers uit naar Zuid-Afrika of bemiddelen we hierbij. Dit omdat we juist zo geloven in de hulp van lokale mensen ter plekke. Onze filosofie is dat het dáár moet gebeuren, met zoveel mogelijk support voor de lokale economie en mensen daar.

  Daarnaast hebben we in onze kleine Nederlandse organisatie niet de tijd en capaciteit om dit soort vrijwilligerswerk te begeleiden.

  Wie graag in Nederland iets voor de MAMAS wil doen, verwijzen we graag naar ons actieplatform.[PV2]  Door het opzetten van een eigen actie, zorgt u voor aandacht en geld voor Kinderfonds MAMAS. Met die extra inkomsten kunnen de MAMAS extra kinderen onder hun vleugels nemen.

 • Waarom moet Nederland de problemen van Zuid-Afrika oplossen?

  Wij zijn het er volledig mee eens dat Zuid-Afrika zélf verantwoordelijkheid moeten nemen om de kwetsbare kinderen van hun land uit de armoede te bevrijden. Wij kiezen er niet voor niets voor om lokale projecten te steunen, die honderd procent het initiatief zijn van Zuid-Afrikaanse mensen zelf. MAMA POWER is er in Zuid-Afrika genoeg! Alleen geld is het probleem.

  Dat geld zamelen wij in Nederland. Maar dat niet alleen! Kinderfonds MAMAS heeft een team in Zuid-Afrika (Johannesburg) dat het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven benadert voor steun. In Zuid-Afrika is in de wet vastgelegd dat bedrijven een percentage van hun omzet en winst moeten besteden aan ‘community development’, onder de naam Corporate Social Investment (CSI). Voor onze projecten is dit een geweldige kans om meer geld te genereren. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven ‘verdienen’ belastingvoordeel en de MAMAS kunnen voor meer kinderen zorgen. Lees meer op www.mamasalliance.com.

 • Waarom werken jullie met bekende Nederlanders?

  Bekende Nederlanders helpen belangeloos mee, omdat ze geloven in de kracht van de MAMAS. Ze helpen om Kinderfonds MAMAS meer bekendheid te geven. Als iemand als onze ambassadeur Robèrt van Beckhoven meewerkt aan een actie, genereert dit meer publiciteit voor Kinderfonds MAMAS en horen dus ook meer mensen over het belangrijke werk van de MAMAS.

 • Waarom werkt Kinderfonds MAMAS alleen in Zuid-Afrika?

  Natuurlijk zijn er wereldwijd ook veel andere landen waar kinderen het slecht hebben. Maar wij kunnen helaas niet overal tegelijk zijn. Wij kiezen er bewust voor ons te blijven focussen op Zuid-Afrika. Vanwege de belofte aan Nelson Mandela, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat we met de gezamenlijke power van alle lokale, Zuid-Afrikaanse projecten en MAMAS écht een groot verschil kunnen maken in dit land.

 • Waarom zijn de MAMAS nodig?

  Nog veel te veel kinderen in Zuid-Afrika moeten zien te overleven in de harde werkelijkheid van extreme armoede, uitzonderlijk geweld, voortdurende honger, uitsluiting en verwaarlozing. In Zuid-Afrika groeien ca 12 miljoen kinderen op in armoede, waarvan 30% in extreme armoede: zij hebben letterlijk niets.  

  Kinderen in armoede in Zuid-Afrika lopen al vanaf hun geboorte al een enorme achterstand op in gezondheid, onderwijs, mentale kracht en sociale vaardigheden. Zonder hulp hebben zij eigenlijk maar vier sombere ‘opties’:

  1.       overlijden voor hun tiende levensjaar;
  2.       opgaan in criminaliteit, straatbendes en geweld;
  3.       zwerven, marginaliseren en ‘verdwijnen’;
  4.       doorgeven van de uitzichtloosheid aan een nieuwe generatie, waardoor het probleem zich nog verder verankert en verdiept.

  Het mag duidelijk zijn: hulp van de MAMAS is broodnodig! Dankzij de dagelijkse zorg en veiligheid die de MAMAS deze kinderen bieden, kunnen zij bouwen aan een positieve toekomst.

 • Wat doen de MAMAS precies?

  De MAMAS in Zuid-Afrika geven kwetsbare kinderen wat voor ons zo ‘doodgewoon’ lijkt: liefde, aandacht, zorg, voeding, kleding, sport en spel, medische zorg, veiligheid en onderwijs. Ieder project heeft een eigen focus, maar allemaal richten ze zich op de meest kwetsbare kinderen die zonder concrete, onmiddellijke hulp nauwelijks of geen kans op overleven hebben, of de kans lopen ten prooi te vallen aan criminaliteit, verlating en marginalisatie. Armoede is daarbij de harde rode draad. Denk bijvoorbeeld aan:

  • straatkinderen
  •  aidsweesjes
  •  kinderen in kindgezinnen
  • slachtoffertjes van geweld
  • kinderen met een handicap
  • kinderen van illegale vluchtelingen
  • verwaarloosde kinderen
  • ondervoede kinderen
  • getraumatiseerde kinderen.

  Hulp aan deze kinderen is nooit alleen een boterham of een aidsremmer. Programma’s van de MAMAS zijn altijd gericht op een breed pakket aan zorg, waarbij gekeken wordt naar het geheel.

  De start van een soepkeuken betekent bijvoorbeeld ook de introductie van peuterklasjes, crèches, schoolbegeleiding en medische zorg. Alleen dán heeft hulp echt effect. Want wat heeft een kind aan een schooluniform, als het te veel honger heeft om te kunnen leren? Wat heeft een kind aan aidsremmers, als er niemand zorgt dat hij ze neemt en aanvullend gezond eet?

 • Wat doet Kinderfonds MAMAS?

  Kinderfonds MAMAS gelooft in gelijke kansen voor ieder kind; ook in Zuid-Afrika. Wij geloven in de MAMAS van Zuid-Afrika: sterke vrouwen die met eindeloze energie en inzet buurtkinderen uit de gevangenis van armoede redden. Dit is altijd een kwestie van trouw en lange adem; de MAMAS laten kinderen die eenmaal onder hun vleugels zijn niet meer los. Door mensen hier in Nederland enthousiast te maken over het werk van de MAMAS en geld in te zamelen voor hun projecten, zetten wij een positieve Beweging van Hoop in werking om kinderen in Zuid-Afrika uit de armoede te redden.

Contact

Hebt u een andere vraag of wilt u meer weten? We helpen u graag verder. Neem onder kantoortijden contact op met Brigitte Smits via 035-539 40 90 of info@kinderfondsmamas.nl.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u een andere vraag of wilt u meer weten? Neem contact met ons op, wij helpen u graag.