In 1994 werd Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Als president hield hij zich voornamelijk bezig met het verbeteren van de relatie tussen de verschillende rassen in zijn land. Zo was het Mandela die Zuid-Afrika uitriep tot ‘regenboognatie’. Mandela bleef president tot 1999. Lees meer over Mandela’s presidentschap.

In 1994 won het ANC de verkiezingen en werd Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Als president hield Mandela zich voornamelijk bezig met het verbeteren van de relatie tussen verschillende rassen en een internationaal beeld creëren van een verenigd Zuid-Afrika. Het was Mandela die Zuid-Afrika uitriep tot Regenboognatie, ‘in vrede met zichzelf en de wereld’. Dat werd voor het eerst zichtbaar op de Rugby World Cup in 1995 toen Zuid-Afrika gastheer was van het toernooi. Mandela riep zwart en blank op om achter het overwegend Afrikaanse nationale team te gaan staan.

Waarheids- en verzoeningscommissie

President Mandela zorgde ervoor dat de mensenrechten en politieke schendingen tussen 1960 en 1994 van zowel supporters als tegenstanders van Apartheid werden onderzocht door de Waarheids- en Verzoeningscommissie, onder leiding van bisschop Tutu. De Staat werd uiteindelijk als voornaamste schuldige aangewezen, maar ook de militaire tak van het ANC werd verweten niet altijd gehandeld te hebben in overeenstemming met de mensenrechten.

“Het is altijd onmogelijk, totdat het is gedaan”

Nelson Mandela

Hervormingen

Mandela heeft ook diverse sociale en economische programma’s ingevoerd om de levensstandaard van de zwarte bevolking in Zuid-Afrika te verbeteren en in 1996 voerde hij een nieuwe grondwet in dat discriminatie tegen minderheden – ook blanken – tegen moest gaan. De invoering was een overwinning voor Mandela. Verdere hervormingen in Zuid-Afrika verliepen langzaam en stroef, waardoor er herhaaldelijk aan de kwaliteiten van Mandela werd getwijfeld.

Aan het einde van zijn eerste termijn als president ging de 80-jarige Mandela in 1999 met pensioen om te genieten van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Voor zijn prestaties als President ontving Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede. Mandela stierf op 5 december 2013 op 95-jarige leeftijd in zijn woning in Johannesburg. 

Uitspraken van Nelson Mandela

De inspirerende quotes van Nelson Mandela zijn wereldwijd bekend. Download gratis het e-book met Nelson Mandela’s mooiste uitspraken.