De MAMAS zijn veelal 10 of 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg omdat ze de situatie niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk. Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en veel liefde. Verspreid over heel Zuid-Afrika. Bekijk waar de MAMAS actief zijn.

Land met grote verschillen

Zuid-Afrika heeft vele gezichten. Niet zo gek voor een land met maar liefst elf officiële talen. Het is een land van bloeiende flora & fauna en droge woestijn. Van grote steden en afgelegen platteland. Én van rijkdom en armoede. Zuid-Afrika heeft één van de meest scheve inkomensverdelingen ter wereld en die kloof tussen arm en rijk groeit nog altijd. 

MAMAS overal

In 59 projecten verspreid over heel Zuid-Afrika bereiken de MAMAS meer dan 60.000 kinderen. Sommige projecten opereren middenin de (grote) stad, anderen in sloppenwijken of townships aan de rand van de stad en weer anderen op het afgelegen platteland. De MAMAS zijn daar waar de armoede het grootst is en kinderen het meest kwetsbaar.

Extreme werkeloosheid

Zuid-Afrika heeft een basisinfrastructuur op terreinen als onderwijs en zorg. Als het een kind lukt zijn school af te ronden met een diploma, biedt de economie kansen op een baan en een toekomst. Kansen om te ontkomen aan de extreem hoge werkloosheid. Er is voor kinderen in armoede dus wel degelijk een ‘next level’. 

Steun de MAMAS

De MAMAS ontfermen zich over de meest kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. Voor €5,- per maand helpen de MAMAS al één kind. Zorgt u dat zij een kind extra onder hun hoede kunnen nemen?