Ieder kind verdient een eerlijke kans op een mooie toekomst. Ieder kind heeft recht op zorg, liefde en bescherming. Ook wanneer je ouders je dat niet kunnen geven. Kinderfonds MAMAS wil het leven van kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika van onderaf veranderen. Lees meer over onze visie, missie en droom.

Visie

Kinderfonds MAMAS gelooft in gelijke kansen voor ieder kind, ook in Zuid-Afrika. Wij geloven in een aanpak waarbij lokale mensen, de MAMAS, zelf bepalen welke structurele zorg in hun gemeenschap nodig is en zelf honderd procent eigenaar zijn.

Missie

Onze missie is om alle Zuid-Afrikaanse kinderen die in ernstige armoede leven, te laten opgroeien onder de vleugels van een MAMA. Kind voor kind. Dorp voor dorp. Omdat alle kinderen onze kinderen zijn. 

Kinderfonds MAMAS wil betrokken mensen in Nederland verbinden met de lokale MAMAS in Zuid-Afrika. Zodat zij samen mogelijk kunnen maken wat zo hard nodig is: structurele dagelijkse zorg en daarmee een eerlijke toekomst voor de meest kwetsbare kinderen.

Droom

Kinderfonds MAMAS deelt de droom die elke moeder heeft voor haar kind: liefde, zorg en bescherming en daarmee een eerlijke kans op een mooie toekomst. 

We dromen van een beweging van MAMAS die het leven van kwetsbare kinderen in hun land van onderaf verandert. We dromen van MAMA POWER als de onstuitbare kracht die kind voor kind afrekent met de armoede en hoop brengt in Zuid-Afrika.

Wat doen de MAMAS precies?

Verspreid over heel Zuid-Afrika staan sterke vrouwen op voor de meest kwetsbare kinderen van hun land. Lees over hun onverzettelijke MAMA POWER.