Hoofdinhoud

09-09-2020

Terwijl het coronavirus zich razendsnel door Zuid-Afrika verspreidt, blijven de MAMAS met gevaar voor eigen leven de sloppenwijken ingaan om kwetsbare kinderen te helpen. De sfeer in de sloppenwijken is broeierig. Het gebrek aan eten en geld levert veel spanningen op. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is gestegen. Maar de MAMAS gaan door.

Om de MAMAS maximaal te ondersteunen in deze crisistijd, richtten wij het MAMAS Noodfonds op. Uw steun daarbij was overweldigend. Dankzij de extra giften voor het MAMAS Noodfonds konden de MAMAS:

  • Wekelijks vele duizenden voedselpakketten uitdelen aan de gezinnen van de kinderen in de projecten. Zo konden de MAMAS voorkomen dat ‘hun’ kinderen met honger naar bed moesten of ziek werden.
  • Voorlichting geven over het coronavirus en zeep uitdelen in de gemeenschap.
  • Huiswerk, speelgoed en kleurpotloden verstrekken aan kinderen. Thuis hebben de kinderen vaak geen enkel boek of speelgoed. Met de leer- en speelmaterialen konden de MAMAS voorkomen dat kinderen een grote leerachterstand opliepen. Bovendien zorgde het ervoor dat kinderen minder rondzwierven over de gevaarlijke straten.

Voor de MAMAS zelf werd ook gezorgd. Zodat ze sterk en gezond blijven. Daarom hebben we extra vitaminen D en C naar alle MAMAS gestuurd om hun immuunsysteem een boost te geven.

De kracht van geduld

Tijdens de crisisperiode zagen we veel innovatiekracht bij de MAMAS. MAMA Mapula van NOSA vertelde enthousiast hoe kinderen meehelpen in de grote moestuin. “Ze leren hoe je zelf eten kunt verbouwen. Daarmee leren ze ook spelenderwijs de kracht van zorgzaamheid en geduld.”

Bij Thanda vullen ze het voedselpakket aan met speel- en leerinstructies voor ouders. Daardoor raken ouders meer betrokken bij het schoolwerk van hun kinderen, wat stimulerend werkt. “We zien dat de kinderen en hun ouders meer tijd met elkaar doorbrengen. Vroeger dachten ze misschien dat spelletjes spelen niet belangrijk is, maar nu zien ze hoeveel kinderen spelenderwijs leren,” aldus MAMA Angela.

Morele steun

De oprichting van het MAMAS Noodfonds is een grote steun voor de MAMAS geweest. Ook voor hun moraal. De aanvankelijke angst en twijfel maakten plaats voor vastberadenheid en moed. De MAMAS hebben al zoveel meegemaakt. Deze crisis komen ze ook te boven, maar onze steun is daarbij onmisbaar.

Hoe nu verder?

De hongersnood in Zuid-Afrika is schrijnend. Hulp blijft nodig. Omdat het uitdelen van voedselpakketten uiteindelijk geen duurzame oplossing is en families afhankelijk maakt, investeren we extra in het opzetten van moestuinen bij de mensen thuis. Dit model werd bedacht door vier MAMA-organisaties en wordt nu landelijk uitgerold bij alle MAMA- organisaties die willen deelnemen. Hiermee kunnen duizenden gezinnen hun eigen gezonde voedsel verbouwen.