Hoofdinhoud

19-04-2020

De MAMAS proberen kinderen te beschermen tegen de gevaren van de sloppenwijk, zoals drugs, alcohol, criminaliteit en seksueel geweld. Maar na de aangekondigde lockdown moesten ze hun veilige plekken zoals kleuterscholen en naschoolse opvang sluiten. Hierdoor staan de kinderen weken, wellicht maanden maximaal bloot aan de gevaren van de straat. De MAMAS maken zich hierover grote zorgen.

De MAMAS zetten alles op alles om ‘hun’ kinderen en gezinnen te helpen. Steun de MAMAS en doneer.

Na onderling overleg hebben de MAMAS besloten zich op dit moment te focussen op drie belangrijke zaken; voorlichting, preventie en weerstand:

1) Voorlichting – Kennis vergroten

De MAMAS trekken de wijken in om voorlichting te geven over onder andere handhygiëne. Ze leren kinderen en volwassenen waarom het belangrijk is om de handen zo goed mogelijk te wassen. Ze raden aan om pas te stoppen als je tweemaal het lied ‘Happy birthday to you’ hebt gezongen. Daarnaast geven ze uitleg over het belang van elkaar niet aanraken en minimaal 1,5 meter afstand houden, al is dat laatste haast onmogelijk in een sloppenwijk. 

2) Preventie – Water en zeep verstrekken

Miljoenen Zuid-Afrikanen wonen op het platteland. Ze moeten vaak lang lopen naar een gezondheidscentrum. Helaas zijn er in de prachtige heuvels, net zoals in de sloppenwijken, slechte voorzieningen. Stromend water en genoeg sanitaire plekken om überhaupt je handen te kunnen wassen, is een luxe. Daarom hebben de MAMAS van bijvoorbeeld Thanda en Woza Moya ‘Tippy taps’ opgehangen. Dit is een zelfgemaakte ‘kraan’ van een waterfles waar kinderen veilig hun handen kunnen wassen. Ook hebben de MAMAS zoveel mogelijk stukken zeep uitgedeeld aan de kinderen en hun families.

3) Weerstand – Voedselpakketten thuisbezorgen

De MAMAS zorgen dagelijks voor de meest kwetsbare kinderen. Ze gaan tijdens deze lockdown, met alle risico’s van dien, de gevaarlijke sloppenwijken in om de kinderen en hun gezinnen te helpen. De MAMAS willen voorkomen dat kinderen met een knorrende maag naar bed gaan. De warme maaltijd die ze voorheen bij de opvang kregen, voor sommige kinderen de enige maaltijd per dag. De MAMAS brengen wekelijks grote pakketten met pap en rijst naar de families. Zo kunnen ze ook de situatie bij de kinderen thuis in de gaten houden.