Hoofdinhoud

05-06-2018

Xolani studeert dit jaar af als leraar, Lungelo zit in zijn tweede jaar Journalistiek en Mmakato is in januari begonnen aan haar studie Rechten. En dat zijn nog maar 3 van de in totaal 65 jongeren bij project Children of the Dawn die inmiddels op de universiteit zitten! Het lijkt gewoon, maar is ontzettend bijzonder wanneer je je realiseert waar deze jongeren vandaan komen…

Project Children of the Dawn stuurde ons het mooie bericht dat weer een aantal van hun jongeren zijn aangenomen op de universiteit. In totaal telt het project nu maar liefst 65 studenten. Al deze jonge mensen komen uit afgelegen en armoedige plattelandsdorpen in Zuid-Afrika. Veel van hen verloren al jong één of zelfs beide ouders, meestal aan aids. Vaak werden ze opgevoed door een oma die zonder inkomen meerdere kinderen moest zien te onderhouden. Allemaal groeiden ze op in kwetsbare omstandigheden, leden ze honger en hadden ze op school een achterstand in te halen. Children of the Dawn ving deze kinderen vanaf hun basisschooltijd op met gezonde maaltijden, huiswerkbegeleiding en talloze leerzame en leuke activiteiten.

Meegroeien met het kind 

Op het totale aantal van 830 kinderen en jongeren in de projecten van Children of the Dawn, is 65 studenten een ongelofelijk aantal! MAMA Magali: “We zijn ontzettend trots op deze jonge mensen. Maar ook op onze MAMAS. We zien dit prachtige aantal als het bewijs dat ons zorgmodel werkt, waarbij we meegroeien met de kinderen en de hele weg met hen lopen. Vanaf de dag dat ze binnenkomen tot de dag dat ze onafhankelijk en zelfstandig verder kunnen.”


Drie prachtige voorbeelden

Een van de studenten is de 22-jarige Xolani. Hij is wees sinds 2005 en werd opgevoed door zijn grootouders, samen met zijn twee zussen en twee broers. Xolani weet wat armoede is, maar zit nu toch maar mooi in het laatste jaar van zijn opleiding tot leraar. “Hij zal een fantastische meester zijn”, aldus MAMA Magali.

Ook Lungelo is 22 en wees. Hij groeide op bij zijn oma, tante en zeven neefjes en nichtjes. Met z’n tienen wonen ze in een huis zonder water of elektriciteit. Lungelo werd geboren met aids en krijgt hiervoor medicijnen. Door een late diagnose, verloor hij het gehoor in één van zijn oren. Maar hij kreeg gehoorapparaten, zette door op school en zit nu in het tweede jaar Journalistiek op de ICESA City Campus in Durban.

Mmakato wordt deze zomer 18. Ze groeide op in ernstige armoede doordat haar beide ouders werkloos en onopgeleid zijn. In hun kleine hut leven ze samen met zeven familieleden, hoegenaamd zonder inkomsten en verstoken van voorzieningen. Voor een meisje met deze achtergrond is de universiteit een onbereikbare droom. Maar dankzij jarenlange zorg van de MAMAS, startte Mmakoto in januari met haar opleiding Rechten op de Universiteit van Limpopo.


En dan? 

Wat gebeurt er wanneer deze jongvolwassenen hun diploma op zak hebben? Ook dan blijven de MAMAS betrokken. Zo organiseren zij workshops waarin de jongeren geholpen worden bij het vinden van een baan, het schrijven van een CV en het voeren van een sollicitatiegesprek. In april kwam de eerste club van elf derdejaars studenten bij elkaar, samen met drie al afgestudeerde jongvolwassenen die opgroeiden binnen het project en nu een baan hebben. Het doel was het netwerk van de studenten te versterken, zodat zij elkaar kunnen steunen waar nodig. Er werd onder andere gesproken over de omgang met social media, want ook dat heeft effect op je kansen op de arbeidsmarkt. Samen op weg naar een veelbelovend later! 

Meer weten over Children of the Dawn?