Hoofdinhoud

02-09-2019

Helaas heeft Zuid-Afrika een van de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld. Het aantal inbraken per dag: 625. En dat cijfer is slechts gebaseerd op het aantal aangiften bij de politie, het eigenlijke aantal is zelfs véél hoger. Helaas blijven ook Kinderfonds MAMAS projecten in Zuid-Afrika niet gevrijwaard van dit geweld. MAMA Marietjie van NorSa ging een tijd gebukt onder het probleem dat de ramen voortdurend werden opengebroken en kilozakken voedsel verdwenen. Maar zoals een echte MAMA betaamt, wist ze zelfs hierdoor de motivatie te vinden om dit om te buigen in iets positiefs.

Wellington, een kleine stad in de Westkaap. Het leven hier in de township is hard. Veel inwoners zijn werkloos en het aantal mensen dat geïnfecteerd is met aids of tuberculose is groot. Met als gevolg: duizenden kinderen van wie de ouders niet kunnen voorzien in hun meest basale behoeftes.

Een veilig thuis

In deze regio startte MAMA Marietjie in 2006 een project om de meest kwetsbare kinderen de broodnodige dagelijkse zorg te geven. Ze kon het niet aanzien dat kinderen het grootste slachtoffer werden van de armoede. Daarom voorzien de MAMAS van NorSa hen in basisbehoeften zoals gezonde voeding, een veilig thuis, opvang en kleding. En jarenlang had de criminaliteit van het land nauwelijks grip op het project. MAMA Marietjie: “Net als op de andere locaties van NorSa zijn we gestart met het betrekken van de gemeenschap bij ons plan. We zijn altijd geaccepteerd en beschermd door de buurt.”

Maar in november werd er opeens ingebroken. En het ging van kwaad tot erger. Van maandelijks naar bijna wekelijks. Telkens waren er grote hoeveelheden voedsel verdwenen, zakken maïsmeel (pap), bonen. Eten dat bestemd was voor honderden kinderen. “We hadden te kampen met grote verliezen. Ook financieel. ”

Geweld van gangs

De buitenwijken van Kaapstad worden geteisterd door gangs. Drugsbenden vechten om ‘hun’ grondgebied. Recent zette de Zuid-Afrikaanse overheid het leger in om de buurt veiliger te maken. Daardoor verleggen de gangs ook vaker hun terrein. “We weten natuurlijk niet wie de inbraken gepleegd hebben,” zegt MAMA Marietjie. “Maar we hebben steeds vaker last van gangs die hier rondscharrelen.”

‘n boer maak ‘n plan

De medewerkers van NorSa zaten met hun handen in het haar. Ze konden deze verliezen niet aan. Maar stoppen was geen optie. “We konden de kinderen niet in de steek laten. En dus volgden we het Zuid-Afrikaanse gezegde ’n boer maak ’n plan.” De ondernemende Marietjie ging met de buurtbewoners in gesprek. De gemeenschap stelde voor om bewakers in te huren. Deze bewakers werden geselecteerd uit de buurt. De kosten werden betaald door extra donaties van verschillende donoren. Nu lopen ’s nachts twee man patrouille. En hebben geen nieuwe inbraken plaatsgevonden.

“We konden de kinderen niet in de steek laten. En dus volgden we het Zuid-Afrikaanse gezegde ’n boer maak ’n plan.”


Maar de affaire had de door de wol geverfde MAMA emotioneel behoorlijk geraakt. “Ik voelde me heel alleen. Alsof we stank voor dank kregen en het duurde even voordat ik het kon omdraaien. “ Want ze realiseerde zich dat hun aanwezigheid nóg belangrijker werd. “Wij moeten hier zijn. Anders zullen deze kinderen ook eindigen in deze negatieve levensstijl en zich aansluiten bij gangs. Dat moeten we voorkomen. We moeten positieve rolmodellen zijn. Er zullen uitdagingen op ons pad blijven komen. Ook voor ons project. Het is belangrijk dat we hier goed mee omgaan. “

En soms ontstaan uit de ergste voorvallen ook de mooiste ideeën. Want MAMA Marietjie ging bij zichzelf te rade. De overvallen waren gestopt, maar de kinderen die door NorSa ondersteund worden, zien vrijwel dagelijks geweld om zich heen. Van gangs, van drugs- of alcoholmisbruik, van (seksueel) geweld. En niemand die daarover met ze praat. Daarom is NorSa in Wellington een counseling centrum gestart waarbij de MAMAS kinderen met speeltherapie helpen over hun ervaringen te praten.

Liefdevolle zorg en aandacht

De goedlachse Marietjie: “De dag dat ik stop met het maken van nieuwe plannen, stop ik met dit werk. Want hoe je het ook went of keert, we hebben een verantwoordelijkheid naar deze kinderen toe. ” Ze vertelt dat ze dagelijks de impact van haar werk ziet. “We kunnen niet de hele gemeenschap helen, maar we brengen een nieuwe generatie groot. En we proberen hen zoveel mogelijk handvatten te geven om te slagen in het leven. Met liefdevolle zorg en aandacht. ”

“We kunnen niet de hele gemeenschap helen, maar we brengen een nieuwe generatie groot. En we proberen hen zoveel mogelijk handvatten te geven om te slagen in het leven. Met liefdevolle zorg en aandacht. ”

Marietjie