Hoofdinhoud

26-01-2017

MAMA Mapula wéét wat armoede is. En toen ze het om haar heen zag, kon ze niet anders dan opstaan en actie nemen. Ook al was dat nooit haar plan. De lap grond die ze erfde van haar vader, is nu het centrum van de gemeenschap, een haven van hoop en een liefdevol thuis voor meer dan 200 kinderen!

Mapula Morudi (1951) groeide op in Soweto als oudste van zes kinderen. Toen ze twaalf was, overleed haar vader en stond haar moeder er alleen voor. Mapula moest stoppen met school om thuis voor de kleintjes te zorgen, terwijl haar moeder als huishoudelijke hulp probeerde wat geld bij elkaar te sprokkelen. Hard werken, zorg, verantwoordelijkheid, armoede: het zijn de woorden van haar jeugd… Mapula  is nog maar begin twintig als ze zelf moeder wordt van twee kinderen. Na een paar jaar lijkt haar jeugdgeschiedenis zich te herhalen: Mapula’s man overlijdt en nu staat ook zij er alleen voor. Groot verschil is wel dat het Mapula lukt een fatsoenlijke vaste baan te vinden als receptioniste bij een constructiebedrijf.

Kinderen op straat 

Járen later, in 1991, hoort Mapula van haar moeder over een stuk land dat nog op naam van haar vader staat, in Winterveld (vlakbij Pretoria). Met een getekende oude schets gaat ze erheen om polshoogte te nemen. Mapula wordt meteen verliefd op de plek, maar het valt haar ook direct op dat de mensen het er zwaar hebben en de kinderen op straat rondzwerven en niet naar school gaan. Ze vertelt: “Wat ik zag, was armoede. Armoede die me aan mijn kinderjaren deed denken. Armoede waar je je niet zomaar aan ontworstelt. Ouders hebben geen werk en dus geen inkomen en dus is er niets te eten. Kinderen hebben geen geboortepapieren en dus kunnen ze niet naar school en dus is er geen toekomstperspectief. Problemen hangen altijd samen en vormen zo een complexe web van ellende. Het ergste vond ik dat veel mensen de hoop hadden verloren.”

Radicale keuze

Steeds meer tijd brengt Mapula met de mensen van Winterveld door. In 1993 besluit ze haar baan op te zeggen om op haar vaders grond te gaan wonen. Want in haar hart heeft zich een droom genesteld: iets betekenen voor de mensen daar! Het omgooien van haar koers is geen moeilijke keus: “Ik kon niet anders! Ik had zoveel slapeloze nachten, denkend aan de kinderen die naar bed waren gegaan zonder ook maar iets te hebben gegeten. Of de kinderen die de volgende morgen weer op straat zouden rondhangen, zonder de kans naar school te gaan. Hoe kon ik nu rustig verdergaan met mijn leven, terwijl hun wereld zo wreed was, en zij zelf zo hulpeloos?” 

Een MAMA geboren 

Al gauw opent Mapula haar eerste ‘play group’: een speelklasje voor twintig peuters. “De eerste tijd was heel zwaar. Ik was alleen en gebruikte mijn eigen gespaarde geld om eten te kopen voor de kinderen. Gelukkig kwam mijn dochter een jaar later bij mij wonen om me te helpen. Ons eerste gezamenlijke project was een groentetuin.” Mapula’s liefde voor de kinderen en mensen van Winterveld groeit. Ze ontwikkelt nieuwe programma’s, zoekt sponsors, begint met de bouw van een centrum, investeert ál haar tijd… Net zolang tot het stukje land van haar vader het centrum van de gemeenschap wordt, en zij in heel Winterveld bekend staat als MAMA Mapula!

Rolmodel

Natuurlijk doet MAMA Mapula het werk niet alleen. Ze zoekt altijd de samenwerking met de gemeenschap. In 2009 belegde ze een vergadering voor heel Winterveld om te praten over de toekomst van de kinderen, en samen in actie te komen. Dat was de officiële geboorte van project Nosa! Vanuit heel Winterveldt werken vrouwen nu mee binnen het project als juf, kok of tuinier. “Het is niet makkelijk om vanuit armoede een beter leven op te bouwen. Maar wij, de vrouwen, moeten samen actie nemen om de leiders te worden van onze eigen gemeenschap en zo de toekomst te veranderen voor onze kinderen. Ook als je zelf niet tot de armste onderlaag behoort, juist dan, heb je de verantwoordelijkheid. Mijn omgeving is altijd mijn verantwoordelijkheid en ik zal niet rusten tot mijn droom is gerealiseerd!”

Met €5 per maand kunnen de MAMAS één kind redden.

Helpt u mee?


Sinds 2015 ontvangt Nosa steun van Kinderfonds MAMAS. Dankzij die financiële support uit Nederland kon MAMA Mapula de zorg voor haar kinderen de laatste jaren uitbreiden en professionaliseren. Op dit moment heeft zij meer dan 500 kinderen onder haar hoede! Met de hulp van Rotary Weesp werd het gebouwtje dat MAMA Mapula zelf begon, prachtig afgemaakt. Wat MAMA Mapula ooit startte met haar eigen schamele spaarcentjes is nu een veilig, vrolijk, goed gebouwd centrum geworden met kleuteropvang, naschoolse opvang, sport en elke dag gezond eten!  
Lees meer over Nosa