Hoofdinhoud

21-10-2018

Met groot verdriet heeft Kinderfonds MAMAS kennisgenomen van het overlijden van oud-premier Wim Kok.

Zowel vanuit de FNV als vanuit de PvdA, steunde Wim Kok de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika. Nelson Mandela – op wiens verzoek Kinderfonds MAMAS werd opgericht – en Wim Kok bezochten elkaar diverse malen en hadden een bijzondere band met elkaar. Wim Kok had een zeer warme relatie met Zuid-Afrika. Op zijn verzoek bracht Nelson Mandela in 1999 een bezoek aan Nederland.

Tot zijn overlijden was Wim Kok een actief en betrokken lid van het Comité van Aanbeveling van Kinderfonds MAMAS. Wij nemen afscheid van een bijzondere man met een groot sociaal hart. Samen met onze MAMAS in Zuid-Afrika zijn wij Wim Kok uitermate dankbaar voor zijn steun aan de anti-apartheidsstrijd en zijn inzet voor Kinderfonds MAMAS. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen.

Tot zijn overlijden was Wim Kok een actief en betrokken lid van het Comité van Aanbeveling van Kinderfonds MAMAS. Wij nemen afscheid van een bijzondere man met een groot sociaal hart. Samen met onze MAMAS in Zuid-Afrika zijn wij Wim Kok uitermate dankbaar voor zijn steun aan de anti-apartheidsstrijd en zijn inzet voor Kinderfonds MAMAS. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Rita, zijn kinderen en kleinkinderen.

Bestuur en medewerkers van Kinderfonds MAMAS